Vårt miljøarbeid

Miljøsertifisering - ISO 14001

I 2009 ble Funnemark miljøsertifisert av Teknologisk Institutt etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Dette er en standard for god miljøledelse og er basert på kontinuerlige forbedringer og overholdelse av et omfattende regelverk. Elementer i standarden er blandt annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring samt ledelsesevaluering.

Miljøvisjon og politikk

Funnemark ønsker å bli oppfattet som den mest miljøbevisste bilorganisjasjonen i sitt markedsområde.

Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å forebygge og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet og drift.

Funnemark skal føre en godt synlig miljøpolitikk og ta hensyn til miljøet i alle våre beslutninger.

Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter og arbeide kontinuerlig for forbedring av vår virksomhet. Gjennom dette, og ved å utøve respekt for mennesker og miljø, vil vi senke belastningen på miljøet. Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Våre medarbeidere skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning, de skal være motiverte og ha eierskap til bedriftens miljøfokus.

Våre målsetninger

I vår handlingsplan er det valgt ut fire fokusområder som er energi, avfall, innkjøp og miljøinformasjon ved salg av bil. Vi vil kontinuerlig arbeide med disse områdene for å redusere vår virksomhet sin miljøbelastning.

Miljøprestasjonene for 2017:

Våre felles miljømål for 2018 er: